Engedje meg, hogy bemutatkozzunk!

dr. Mészáros Tamás vagyok,

Képesítéseim.
Jogi diplomám, az ELTE Jogi Karán 1981-ben,  társasház kezelői képesítésemet a FÜTI OMEGA KFT képzésében szereztem 2005-ben. 

A képseítések mellett, kiemelten fontos a tapasztalat a döntések meghozatalában. A 34 éve mint vállalkozó rengeteg ügyben kellet döntéseket hoznom. Elmondhatom, hogy hosszas tanulási folyamat áll mögöttem, így tudatában vagyok a felelősségnek melyet a tulajdonosok rám ruháznak megbízásaikkal. Mindezek mellett nap nap után újból bizonyítanom szükséges alkalmasságomat, amivel teljesen egyetértek.

2005. óta foglalkozom társasházak közös képviseletével, üzemeltetésével. Jelenleg több, társasház közös képviseleti teendőit látjuk el a VI., XIII., és a II., kerületben, munkatársaimmal.

Minden esetben nagy hangsúlyt fektetünk Társasházaink biztonságos költségvetésének kidolgozására,
szem előtt tartva a tulajdonosi közösség költség racionalizálási törekvéseit.
Mindezek megvalósítása érdekében felmérjük a Társasház többletbevételt eredményező lehetőségeit, majd konkrét javaslatot dolgozunk ki a közös tulajdonban lévő területek, helyiségek, falfelületek hasznosítására. A Társasház megkötött szerződéseit évről-évre felülvizsgáljuk, mert fontosnak tartjuk az ár-érték arány minél optimálisabb érvényesülését. A partner cégeket folyamatos pályáztatással választjuk ki, biztosítva ezzel, hogy a Társasház a lehető legkedvezőbb áron jusson magas színvonalú szolgáltatásokhoz.
A Tulajdonosokkal való folyamatos kapcsolattartás együttműködésünk sikerének kulcsfontosságú tényezője, hiszen felelős tulajdonosi döntés kizárólag naprakész és széleskörű tájékoztatás alapján hozható.
Megbízóinkat elektronikus levelezés útján igyekszünk információhoz juttatni és a felmerülő problémákra, kérdésekre gyorsan reagálni.
A Társasházak pénzügyi helyzetképe havi frissítéssel honlapunkon jelszóval védetten megtekinthető.
A megjelentetett kimutatások részletes betekintést nyújtanak a Társasház pénzügyi helyzetébe, tartalmazzák a közösség bevételeit és kiadásait, energia felhasználását stb.

Sajnos egyre több Társasház kerül nehéz helyzetbe a tulajdonosi közös költség hátralékok miatt.
A kintlévőségek behajtására cégünk kidolgozott egy behajtási folyamatot, mely - természetesen a törvények szabta keretek között - a leghatékonyabb eljárásokat foglalja magába. A kintlévőség-kezelés sikeres alkalmazása hozzájárul Társasházaink zavartalan működéséhez.

Minden Társasház életében adódik olyan váratlan meghibásodás akár éjszaka, hétvégén vagy többnapos ünnep idején mely azonnali beavatkozást igényel. Ilyenkor 0-24 órás készenlétet biztosító partner cégeink nagyon rövid időn belül megkezdik a hiba szakszerű elhárítását, sok esetben több millió forintos kártól megkímélve a Társasházat.

A gazdálkodás során elvünk, hogy nem pusztán az elengedhetetlenül szükséges javításokat végeztetjük el, hanem olyan értéknövelő munkálatokat is, melyek igényesebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá teszik az ott lakók életét.
Munkánk eredményességét jelzi, hogy az általunk képviselt társasházak tulajdonosai kiemelkedő műszaki állapotú épületeket tudhatnak magukénak a lakások és az üzlethelyiségek értéke változatlanul magas,a társasházak pénzügyi helyzete stabil.

Ezt minden bizonnyal Ön is így szeretné saját Társasháza esetében is, hiszen az ingatlanvásárlás hosszú távú befektetés.

Büszkék vagyunk arra, hogy azok a tulajdonosi közösségek, melyek minket választottak, évről-évre bizalmat szavaznak

 


 

 

Közösképviselet, társasházkezelés

Az kezelésünkben lévő társasház tulajdonosai részére, regisztrált felhasználói hozzáféréssel,
az alábbiakat biztosítjuk.

Elérhetők és letölthetők:

 •  
  • Alap dokumentumok –Alapító Okirat, Szmsz, Alaprajz, közös tulajdonban lévő gépészetei
   berendezések dokumentációja.
  • Közgyűlések dokumentációja, határozatok.
  • Pénzügyi nyilvántartások, analitikus bontásban
  • Tulajdonosi folyószámlák összesítője – tulajdonosonként kimutatva és összesítve. Havi frissítéssel.
  • Folyamatban lévő ügyek. pl. Pályázatok állása, felújítási munkák, új tulajdonos érkezése, bemutatása, etc.
  • Főoldalon az aktuális hírek, tájékoztatók.
  • Hiba bejelentéshez kitölthető, űrlap.

LEGYEN ÖN IS RÉSZESE EGY MAGASSZINVONALÚ, KORSZERŰ SZOLGÁLTATÁSNAK.
KÉRJEN AJÁNLATOT ÉS TAPASZTALNI FOGJA, HOGY DÍJAINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK BARÁTSÁGOS VISZONYBAN VANNAK.


Vállaljuk társasházak számára a közös képviselői és társasházkezelői tevékenységgel összefüggő feladatkör magas színvonalú ellátását.

 

 • egbízó jogszerű működéséhez szükséges egyszeri feladatok elvégzése
  (NAV bejelentkezés, bankszámlák kezelése, közmű átjelentések, vállalkozói és karbantartási szerződések megkötése stb.)
 • Társasház számláinak kezelése közgyűlési határozatban és az SZMSZ-ben foglaltak betartásával
 • Társasház felújítási, megtakarítási alapjainak kezelése
 • Lakástakarék pénztár, illetve lakáskassza szerződéseinek karbantartása
 • Szükséges közüzemi szerződések megkötése, ellenőrizése és a társasház közüzemi fogyasztásainak nyilvántartása
 • Vállalkozói és karbantartási szerződések megkötése
 • Társasház szerződéseinek felügyelete
 • Háztakarító, házfelügyelő, karbantartók, fűtő, kertész folyamatos ellenőrzése, alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása, (Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve).
 • Biztosítási szerződések megkötése
 • Biztosítótársaságokkal kapcsolattartás
 • SZMSZ, Házirend elkészítése, szükség esetén Alapító Okirat módosítása
 • Társasházi pályázatokon való részvétel

Biztosítjuk a társasház működését az alábbiak szerint:

 • Közös költség befizetések ellenőrzése
 • Egyéni egyenlegek analitika, nyilvántartása
 • Hátralékosok felszólítása
 • Közös költség kintlévőségek behajtására jogi folyamatok megindítása
 • Végrehajtási jog bejegyzése,
 • Jelzálogjog bejegyzése
 • Közgyűlések megszervezése
 • Közgyűlések levezetése a társasházi törvény szerint, illetve az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
 • Közgyűlés által elfogadott éves feladatterv végrehajtása
 • Éves elszámolás és beszámoló elkészítése
 • Számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján éves elszámolás elkészítése, mely tartalmazza:

  -a tervezett és tényleges kiadásokat költség nemenként és a szervezeti és működési szabályzatban megállapított szabályok szerinti bontásban,
  -a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített lejárt követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket,
  -záró egyenleget a pénzkészletek kezelési helye szerint,
  -a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak leltárát,
  -a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket.
  -Mérleg elkészítése
  -Bevallások elkészítése
  -Éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése
  -Kifizetések teljesítése az éves költségvetésben, a közgyűlési határozatokban valamint az SZMSZ-ben meghatározottak szerint

 • Lakónyilvántartás, határozatok könyve vezetése, az SZMSZ. társasház közössége, illetve a vonatkozó törvényi előírások szerinti módosítása
 • Közös területek biztosítási káreseményeinek biztosító felé történő jelentése
 • Kárszakértővel egyeztetés, kárhelyének megmutatása
 • Kártérítés kifizetéséig a kárügy intézése.

  Ajánlat kérése